m izometryczny

 

Masaż izometryczny stosowany jest u osób, u których doszło do osłabienia lub częściowego zaniku mięśni na skutek długotrwałego unieruchomienia. W trakcie zabiegu wykorzystywany jest skurcz izometryczny mięśni. Podczas skurczu napięcie w danej grupie mięśniowej wzrasta stopniowo do około 80-95% napięcia maksymalnego, jednocześnie przyczepy początkowe i końcowe danych mięśni nie zmieniają swojego położenia - skurcz przebiega bez ruchu w stawie.


DZIAŁANIE

Technika ta polega na poddaniu włókien grupy mięśni intensywnemu masażowi w trakcie skurczu submaksymalnego. Celem masażu jest przede wszystkim przywrócenie mięśniom ich właściwej masy i siły, bez konieczności obciążania masowanej osoby wysiłkiem fizycznym. Ponadto w wyniku stosowania tego zabiegu dochodzi do redukcji tkanki podskórnej tłuszczowej, dlatego masaż ten wykorzystuje się jako element terapii odchudzającej. Korzyści ze stosowania zabiegu dotyczą również usprawnienia przepływu limfy, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia obrzęków zastoinowych


PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Przed rozpoczęciem terapii masażem izometrycznym terapeuta mierzy obwody miejsca, które będzie poddane terapii w celu określenia mierzalnych efektów serii zabiegu. W pierwszym okresie zabiegów widoczne jest zmniejszenie obwodów na skutek redukcji tkanki tłuszczowej, następnie zwiększenie z powodu wzrostu masy mięśniowej. Siła mięśniowa natomiast rośnie proporcjonalnie do liczby zabiegów.


PRZEBIEG

Na masaż izometryczny składają się trzy etapy. Faza przygotowawcza - skupia się na pobudzeniu mięśni, receptorów czucia głębokiego oraz uzyskaniu efektu przekrwienia. Faza właściwa to praca podczas naprzemiennego skurczu i rozkurczu mięśni. Faza końcowa polega na przywróceniu mięśniom właściwego dla nich tonusu (napięcia) poprzez ich rozluźnienie.
Masaż izometryczny powinien być wykonywany codziennie lub co drugi dzień, w ciągu 10-20 sesji. Zarówno częstotliwość, jak i intensywność zabiegu dostosowuje się do konkretnej osoby, biorąc pod uwagę m .in. jej wiek, płeć, wydolność organizmu.


WSKAZANIA

 • dysfunkcje z obniżeniem siły mięśniowej lub jej częściowym zanikiem (osoby po wypadku ze złamaniem, urazach zabezpieczonych opatrunkiem, porażeniu wiotkim, wylewach, udarach, a także towarzysząc innym chorobom przewlekłym zmuszającym pacjenta do trwającej w czasie rekonwalescencji,.
 • jako masaż odchudzający redukujący podskórną tkankę tłuszczową.

PRZECIWWSKAZANIA

 • osoby ze stwardnieniem rozsianym,
 • choroby nowotworowe,
 • w stanach niepełnego zrost kostnego,
 • ciąża,
 • zaniki mięśniowe pochodzenia neurologicznego,
 • ostra niewydolność krążenia,
 • żylaki,
 • przerwanie ciągłości skóry,
 • całkowity brak siły mięśniowej.